Mikromuovi on riski

Uutinen 29.12.2017 klo 16.03

Mikromuovit – alle 5 millimetrin kokoiset muovihiukkaset – voivat olla ympäristöriski. Mikromuovia kulkeutuu vesistöihin mm. yhdyskuntajätevesien ja hulevesien kautta. Yhdyskuntajätevesiin mikromuovia päätyy esimerkiksi kosmetiikka- ja hygieniatuotteista sekä keinokuituvaatteista. Vaikka suurin osa mikromuoveista saadaan puhdistettua jätevedestä, ne jäävät kuitenkin jätevesilietteeseen ja vaikeuttavat lietteen jatkokäyttöä. Hulevesien kannalta yksi merkittävä mikromuovin lähde on liikenne.

”Maailman merissä kelluvasta 250 000 tonnista muoviroskaa arviolta noin 10 prosenttia on mikromuovia. Vuonna 2015 muovia tuotettiin yli 322 miljoonaa tonnia ja tuotannon on arvioitu jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä”, erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta kertoo. ”Muovit muodostavat vakavan uhkan maailman vesistöille niiden yleisyyden ja pitkäikäisyyden takia. Tarkkaa tietoa eri toimijoiden ja tuotantosektoreiden mikromuovipäästöistä ei tällä hetkellä ole.”

Lue lisää mikromuoveista ja niiden ympäristöriskeistä Suomen ympäristökeskuksen julkaisusta:
Mikromuovit riski ympäristölle (pdf, 3,4 MB)