Tietoa kilpailusta

Mikä on Meriroskahaaste?

Suomen ympäristökeskuksen Meriroskahaaste-ideakilpailussa etsitään ratkaisuja, jotka vähentävät Itämereen päätyvän roskan määrää. Ratkaisu voi olla esimerkiksi uusi:

 • teknologia
 • fiksu toimintatapa
 • yhteistyömuoto
 • tehokkaampi prosessi tai
 • kaupallinen tuote tai palvelu.

Ratkaisu voi liittyä:

 • kiertotalouteen
 • ihmisten käyttäytymisen muutokseen
 • tuote- ja pakkaustekniikkaan tai
 • johonkin muuhun merten roskaantumisen kannalta merkittävään asiaan.

Ratkaisun täytyy vaikuttaa Itämeren roskaantumisen perimmäisiin prosesseihin ja syihin. Vaikka haastekilpailu keskittyy Suomeen ja omaan merialueeseemme, siinä haetaan globaalisti sovellettavia ratkaisuja.

Meriroskaa
 

Mitä kilpailussa voi voittaa?

Meriroskahaaste-ideakilpailuun osallistuminen on ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana työssä roskattoman Itämeren puolesta.

Palkintosumma, yhteensä 32 000 euroa, jaetaan parhaille ratkaisuille tuomariston valitsemalla tavalla. Palkinto voidaan jakaa yhdelle tai useammalle ratkaisulle.

Kymmenen kehityskelpoisimman idean esittäneet osallistujat pääsevät finaalivaiheeseen, jossa he kehittävät ideaansa yhdessä asiantuntijoiden ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi finalistit saavat näkyvyyttä ja pääsevät verkostoitumaan muiden ongelmaa ratkaisevien henkilöiden ja tahojen, kuten ympäristöministeriön, kaupunkien ja yritysten kanssa.

Kuka voi osallistua?

Meriroskahaaste-kilpailu on kaikille avoin.

Meriroskahaasteeseen voi osallistua kuka vain yksin tai ryhmässä. Ryhmän eli tiimin enimmäiskokoa ei ole määritelty. Osallistuja voi olla organisaatio tai luonnollinen henkilö.

Kilpailuun osallistuvassa tiimissä voi olla mukana eri alojen osaajia. Vaikuttava ja monipuolinen tiimi on kilpailussa etu.

Millainen ratkaisu voi voittaa?

Tuomaristo ratkaisee kilpailun voittajan seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Toteutettavuus (painoarvo 40 %): Osallistujan tulee pystyä toteuttamaan ratkaisu itse tai yhteistyöverkostonsa avulla.

  Osallistujalla tulee olla vahvaa ja monipuolista osaamista, jolla ratkaisun voi uskottavasti toteuttaa. Tuomaristo arvioi myös ratkaisun rahoitusmahdollisuuksia ja toteutusaikataulun realistisuutta.

  Osallistuja sitoutuu hankkimaan ratkaisun toteuttamisen kannalta mahdollisesti puuttuvaa osaamista, jos osallistuja valitaan kilpailun finalistien joukkoon.

 2. Vaikuttavuus (painoarvo 25 %): Ratkaisun tulee vähentää Itämeren roskaantumista konkreettisesti. Osallistujan tulee selkeästi kuvata, miten ratkaisu auttaa tukkimaan roskaantumisen lähteitä.

  Osallistuja määrittelee itse ratkaisunsa vaikuttavuuden ja mittarit sen arvioimiselle. Mittarit voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä.
   
 3. Innovatiivisuus ja luovuus (painoarvo 15 %): Ratkaisun tulee olla luova ja uusi sekä toimia jo olemassa olevia ratkaisuja paremmin. Osallistujan on kyettävä perustelemaan, miksi hänen ratkaisunsa on erityinen.

  Kilpailuun saa esittää ratkaisua, jota on esitetty muihin haastekilpailuihin tai rahoitushakuihin. Kilpailuun ei voi ilmoittaa ratkaisua, joka voidaan katsoa selväksi kopioksi jo käytössä olevasta ratkaisusta.
   
 4. Skaalautuvuus ja levitettävyys (painoarvo 20 %): Ratkaisua tulee voida soveltaa sekä Itämeren alueella että muualla maailmassa.
Meriroskahaaste muovieläimet
 

Miten kilpailijan matka etenee?

Meriroskahaaste-kilpailun osallistumisohje ja aikataulu:

Tutustu ensin haasteeseen ja ideoi sitten ratkaisu, joka vastaa siihen. Voit toimia yksin tai kerätä ratkaisun ympärille tiimin. Liity Facebookissa ryhmään Meriroskahaaste – Tiimitori. Ryhmä on kaikkien kilpailusta kiinnostuneiden kohtaamispaikka, jossa voit keskustella ideoista tai löytää tiimikumppaneita. Linkki Facebook-ryhmään Meriroskahaaste – Tiimitori

15.1.2018 Kilpailu avataan.

15.4.2018 Viimeinen päivä ilmoittautua mukaan kilpailuun. 

30.4.2018 Tuomaristo valitsee 10 kiinnostavinta ja vaikuttavinta ideaa finaalivaiheeseen jatkokehitystä varten. Jos pääset finaalivaiheeseen, saat siitä tiedon henkilökohtaisesti.

15.5.2018 ja 5.6.2018 Työpajat finalistien ideoiden jatkokehitystä varten. Työpajoissa finalistien ideat jalostuvat ja etenevät kohti toteutettavaa ratkaisua.

25.8.2018 Tuomaristo palkitsee voittajan tai voittajat Suomen luonnon päivänä.

Palkintosummana jaetaan yhteensä 32 000 euroa tuomariston valitsemalla tavalla. Palkinto voidaan jakaa yhdelle tai useammalle ratkaisulle.

Sen jälkeen voittaja tai voittajat ryhtyvät tekemään palkintorahalla ratkaisustaan totta.

Ketkä päättävät, kuka voittaa?

Voittajan tai voittajat päättää kilpailun tuomaristo.

 • Outi Kuittinen, yhteiskehittämisen ja avoimen innovaatiotoiminnan johtaja, Demos Helsinki
 • Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus
 • Maria Laamanen, ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö
 • Minttu Jaakkola, tutkimusjohtaja, Maj ja Tor Nesslingin säätiö
 • Lea Rankinen, vastuullisuusjohtaja, SOK
 • Jukka Kajan, toimitusjohtaja, Joukon Voima.

Miten voit levittää viestiä kilpailusta?

Järjestöt, oppilaitokset, organisaatiot ja kaikki Itämeren ystävät voivat viedä eteenpäin tietoa Meriroskahaasteesta. Jotta tämä olisi mahdollisimman helppoa, voit käyttää näitä aineistoja:

Levitä viestiä Facebookissa:

#meriroskahaaste etsii sinua! Kilpailussa etsitään ratkaisuja Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi. Ratkaisu voi olla tekninen, sosiaalinen, yhteiskunnallinen tai liiketoiminnallinen innovaatio. Kilpailun parhaille on luvassa yhteensä 32 000 euroa ratkaisun toteuttamiseen. Tutustu kilpailuun: www.meriroskahaaste.fi

Levitä viestiä Twitterissä:

Onko sinulla idea, joka vähentäisi meriroskaa? #meriroskahaaste etsii Itämerta helpottavia ratkaisuja. #itämeri www.meriroskahaaste.fi

 

 

Julkaistu 30.11.2017 klo 12.13, päivitetty 10.4.2018 klo 13.18