Vi gör slut på skräpet i Östersjön.

Skräpmängden i Östersjön ökar med en oroväckande takt. Hur kunde du bidra med att minska skräpmängden som kommer ut i havet?

”Meriroskahaaste” utmaningstävlingen är en tävling som är öppen för alla. Vi är ute efter lösningar som minskar på mängden skräp som når Östersjön. Vinnaren eller vinnarna får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé!

Tilläggsinformation över utmaningstävlingen (på finska) »

Meriroska hiekkameri

Meriroska roskameri

Delta

Havsskräpet utmanar dig. Föreslå en lösning för att förhindra nedskräpningen av Östersjön!

Vårt mål är att år 2050 inget skräp från Finland når Östersjön. Påhittighet och friska idéer behövs för att uppnå detta.

Utveckla en lösning som märkbart sänker på mängden skräp som når Östersjön. Bryt skräpets väg till havet och du bidrar till att lösa ett av dagens besvärligaste miljöproblem.

Delta i "MERIROSKAHAASTE" utmaningstävlingen »

Anmäl dig till ”Meriroskahaaste” utmaningstävlingen

Lösningen kan gälla förändringar i människors beteende, cirkulär ekonomi, produkt- och förpackningsteknik eller någonting annat betydelsefullt som kan kopplas till nedskräpningen av Östersjön.

Lösningen kan till exempel vara:

- ny teknologi
- nytt handlingssätt
- ny samarbetsform
- ny effektivare process eller
- ny kommersiell produkt eller tjänst

 

Lösningen måste ha en inverkan på nerskräpningens fundamentala processer och orsaker i Östersjön. Även om innovationstävlingen fokuserar på Finland och Östersjön söks globalt tillämpliga lösningar.

”Meriroskahaaste” utmaningstävlingen är öppen för alla och man kan delta ensam eller i grupp. Deltagaren kan vara en organisation eller en fysisk person. Vinnaren eller vinnarna får sammanlagt 32 000 euro för utvecklandet av idén. Utmaningstävlingen ordnas av Finlands miljöcentral.

Föreslå din lösning med anmälningsblanketten.
Anmälningstiden är slut.