Vi gör slut på skräpet i Östersjön.

Skräpmängden i Östersjön ökar med en oroväckande takt. Hur kunde du bidra med att minska skräpmängden som kommer ut i havet?

”Meriroskahaaste” utmaningstävlingen är en tävling som är öppen för alla. Vi är ute efter lösningar som minskar på mängden skräp som når Östersjön. Vinnaren eller vinnarna får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé!

Tilläggsinformation över utmaningstävlingen (på finska) »

Meriroska hiekkameri

Meriroska roskameri

Vinnarna

Utmaningstävlingen  är avgjord

Vinnarna i SYKEs utmaningstävling MERIROSKAHAASTE har utsetts. Priset delades mellan tre av tävlingsbidragen. Vinnarna offentliggjordes i Helsinki på den Finska naturens dag, den 25 augusti.

Finansieringen på 15 000 euro går till Paptic Ab. Paptic har utvecklat ett nytt förpackningsmaterial, som kan ersätta plasten i flera flexibla förpackningar. VTTs PlastBug-teamet fick 10 000 euro för att vidare utveckla en plast-konsumerande mikrob, som bryter ner skräpet till nya råvaror. Håll Skärgården Ren rf fick 7 000 euro för att förverkliga sina koncept där dagvattenbrunnar och soptunnor märks synligt för att dela ut information om skräpets vägar till havet.

Mer information >>

Anmäl dig till ”Meriroskahaaste” utmaningstävlingen

Lösningen kan gälla förändringar i människors beteende, cirkulär ekonomi, produkt- och förpackningsteknik eller någonting annat betydelsefullt som kan kopplas till nedskräpningen av Östersjön.

Lösningen kan till exempel vara:

- ny teknologi
- nytt handlingssätt
- ny samarbetsform
- ny effektivare process eller
- ny kommersiell produkt eller tjänst

 

Lösningen måste ha en inverkan på nerskräpningens fundamentala processer och orsaker i Östersjön. Även om innovationstävlingen fokuserar på Finland och Östersjön söks globalt tillämpliga lösningar.

”Meriroskahaaste” utmaningstävlingen är öppen för alla och man kan delta ensam eller i grupp. Deltagaren kan vara en organisation eller en fysisk person. Vinnaren eller vinnarna får sammanlagt 32 000 euro för utvecklandet av idén. Utmaningstävlingen ordnas av Finlands miljöcentral.

Föreslå din lösning med anmälningsblanketten.
Anmälningstiden är slut.